Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Kuzunoha Raidou Tai Kodokuno Marebito-Chapter #22 - Manga kiss